กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศภัยพิบัติ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากร อปพร. ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ รก.หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด ผู้ช่วยหัวหน้า สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์ นายมะณี อุทรักษ์ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความขอบคุณ นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม พร้อมคณะมูลนิธิฯ ที่ได้เสียสละแรงกายและทุนทรัพย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้วันละประมาณ 8,000 กล่อง และเดินทางกลับในช่วงเช้า วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2565) ซึ่ง รก.ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ
วันนี้ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีข้อสั่งการและมอบหมายให้ สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ เพื่อย้ายจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 50,000 ลิตร/นาที ขนาด 3 ท่อสูบ ท่อละ 12 นิ้ว ในพื้นที่ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย และพื้นที่ ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย โดยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกเครื่องสูบฯ ดังกล่าว เพื่อดำเนินการสูบน้ำในพื้นที่ จำนวน(2) จุด ดังนี้ (1)เคลื่อนย้ายรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำฯ จากถนนทางหลวงหมายเลข 214 กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด มาติดตั้งและสูบน้ำ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว
ันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง 14 นิ้ว โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ร่วม ดำเนินการติดตั้ง ณ จุดด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิน
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้ง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น ออกปฏิบัติหน้าที่สำรวจพื้นที่ วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง 14 นิ้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ 1. จุดชุมชนสงเปลือยใน หลังห้างสรรสินค้า โลตัสกาฬสินธุ์ 2. จุดด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 3. จุดถนนกาฬสินธุ์ ต่อเนื่องถึงถนนทุ่งศรีเมือง ในการนี้ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ร่วมสำรวจพื้นที่และวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดังกล่าว
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หนองเลิงไก่โอก ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี จิตอาสากว่าสองพันคน จากอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง ๑๘ อำเภอ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ "เราจะทำความดีด้วยหัวใจ" ก่อนที่จะทำกิจกรรม "ความสุขของพ่อ สู่แผ่นดิน" โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ โดยมีจิตอาสาเป็นกำลังหลัก โดยมีสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานจากกรมชลประทานจังหวัด นำเครื่องจักรเข้ามาเสริม ในการนี้ นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว จีระวัฒน์ : ข่าว
วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในสถานการณ์จำลองเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องเก็บของสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคน เข้าร่วมการซ้อมแผนดังกล่าว จีระวัฒน์,ทศพล,ปัญจภรณ์,ประยงค์ : ภาพ / จีระวัฒน์ : ข่าว
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายพร ศรีวังสุ ผู้ช่วยฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการพร้อมด้วยนายอภินันท์ ฉายจิตต์ หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และการจัดการและนายประยงค์ ปิ่นแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2 (ครูฝึกวิทยากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์) มาร่วมฝึกสังเกตการณ์และเป็นวิทยากรบรรยายครูฝึกตามโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นอพยพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการ CPR ให้สำหรับผู้พิการในสถาณการณ์ภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด (ภาคเช้าทฤษฎีการจัดการภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการ CPR - ภาคบ่ายทฤษฎีไฟและทฤษฎีแก๊สพร้อมการฝึกปฎิบัติ) ดังกล่าว พร : ภาพ / จีระวัฒน์ : ข่าว
วันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายพร ศรีวังสุ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการและนายประยงค์ ปิ่นแก้ว ตำแหน่งพนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช. 2 มาร่วมสังเกตการณ์การซ้อมแผนอพยพหนีไฟในอาคารที่ ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์สาขากาฬสินธุ์
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขานุการศูนย์ อปพร.จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร.จังหวัดกาฬสินธุ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐
หนังสือราชการ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2566
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. มาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ 3. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ 4. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 6. มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ 7. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 8. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ 9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศประกวดราคาหนองแวง
เอกสารประกวดราคาขุดลอกหนองแวง
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562
สรุปสาธารณภัย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลด
9/6/2560 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย แล..
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4917 ครั้ง